Wat kan ik voor jullie betekenen

Wat kan ik voor jullie betekenen in de zwangerschap • kennismaking

 • toelichting van de werking van "een vroedvrouw aan huis"

 • uitleg rond praktische voorbereiding in de zwangerschap

 • informatie rond borstvoeding

 • informatie rond kunstvoeding

 • luisteren naar de harttonen van je baby'tje

 • bloeddrukcontrole

 • zonodig (in overleg met de arts) een bloedname, een glycemiecontrole, urinecontrole,…

 • luisteren en beantwoorden van je vragen


Wat kan ik voor jullie betekenen na de bevalling


Zorg voor moeder:

 • controle van de stand van de baarmoeder en bloedverlies

 • controle en verzorging van de episiotomie(knipje)/scheurtje en eventueel verwijderen van de hechtingen

 • controle en verzorging van de wonde bij een sectio(keizersnede) en eventueel verwijderen van draadjes/haakjes

 • controle van de borsten en tips bij borstvoeding: kloofjes, stuwing, roodheid…

 • controle en verzorging van aambeien

 • bloeddrukcontrole

 • zo nodig: bloedname, urinecontrole,…

 • bespreking en advies van praktische en algemene vragen


Zorg voor uw baby:

 • controle van het gewichtje, lengte, schedelomtrek, de huidskleur, de temperatuur, de glycemie(suikerwaarde in het bloed),…

 • zo nodig ondersteuning bij het babybadje

 • wanneer je binnen de 72 u het ziekenhuis verlaat, doe ik het hielprikje aan huis. Hiermee wordt je baby getest op de aanwezigheid van een eventueel aangeboren stofwisselingsziekte

 • zo nodig een bilirubinecontrole (geelzucht)

 • verzorging en observatie van het naveltje, uitslag billetjes, algemene huiduitslag,…

 • tips rond slaapritme van je baby

 • begeleiding, advies en ondersteuning bij borstvoeding en bij flesvoeding

 • bespreking van praktische en algemene vragen ( krampjes, inbakeren, huidhonger, draagdoeken en draagzakken, veilig slapen,…)

Als het anders loopt

​(miskraam, doodgeboorte, postnatale depressie,…)


 • vanzelfsprekend kan je ook dan beroep op mij doen betreffende ondersteuning, begeleiding en verzorging.

 • indien nodig wordt een doorverwijzing besproken,...

Werkwijze


Tijdens je zwangerschap heb je recht op 12 consultaties bij de vroedvrouw. Deze consultaties staan los van de opvolging bij je gynaecoloog. Uiteraard wordt er individueel gekeken wat nodig is en waar je zelf nood aan hebt.


Na je bevalling heb je, vanaf dag 5, recht op 9 huisbezoeken. Het eerste postnataal huisbezoek start onmiddellijk de dag volgend op je ontslag uit het ziekenhuis. Start dit eerste huisbezoek eerder dan dag 5, dan krijg je dit huisbezoek (of die huisbezoeken) extra boven op de 9 huisbezoeken.

Ikzelf ben geconventioneerd en werk volgens de derdebetalersregeling. Dit betekent dat jouw mutualiteit de kosten van de consultaties volledig en rechtstreeks aan mij vergoed.

Het enige dat je bij de vroedvrouw zelf betaalt is een éénmalig forfaitair bedrag voor dossierkosten en materiaalkosten.

Van alle betalingen die gebeurd zijn, zowel van de mutualiteit als je eigen betaald forfaitair bedrag, krijg je van mij een bewijsstuk. Met dit bewijsstuk kan je bij je hospitalisatieverzekering eventueel van een terugbetaling genieten van het zelf betaalde forfaitaire bedrag.

© Mireille Vroonen - Webdesign Jeurissen Design